2022-05-14

Karlastadens varumärke

Karlastaden i ny kostym

Under våren har Karlastadens varumärke genomgått en spännande uppdatering och omarbetning.

Arbetet har lett till en uppdaterad vision, tydliga kärnvärden och en varmärkesplattform med en ny grafisk profil. Arbetet är genomfört tillsammans med strateg Johan Löfgren och grafiker Jan Eneroth i nära samarbete med marknadsansvarig och gemensam marknadsgrupp för Serneke, Balder & Tosito.

”Målet med den nya utformningen är att väcka nyfikenhet samt skapa något som känns viktigt och efterfrågat. Vi ville även att utseendet skall vara tidlöst och något som kan leva länge. Karlastaden är något nytt för Göteborg, ja för hela Sverige – så vi vill visa upp det nya. Sist men inte minst skall Karlastaden ge nya perspektiv både inom samhällsbyggnation samt på Göteborg som plats och destination.” Säger Maria Crona, Marknadsansvarig, Karlastaden