2024-01-23

Serneke och Balder säljer 151 000 kvadratmeter byggrätter i Karlastaden till AB Framtiden

Serneke Group AB och Fastighets AB Balder säljer cirka 151 000 kvadratmeter byggrätter i Karlastaden till Göteborgs allmännyttiga fastighetskoncern Förvaltnings AB Framtiden. Affären består dels av två kvarter som överlåts till 100 procent, dels av fyra kvarter som överlåts till 74 procent med Serneke och Balder som fortsatta delägare till 26 procent. Köpeskillingen uppgår till cirka 1 miljard kronor och inkluderar även en ensidig option att återköpa byggrätterna i de fyra delägda kvarteren senast september 2027. Affären beräknas ha en neutral resultateffekt för Doxa Aktiebolag.

– Det känns fantastiskt att vi nu tar ytterligare ett steg som möjliggör ett förverkligande av visionen om Karlastaden. Att vi kan genomföra denna affär i rådande marknadsläge är ett tydligt kvitto på den attraktivitet som finns i området och i planerna för den nya stadsdelen, säger Ola Serneke, VD på Serneke Invest.

– Vi ser väldigt positivt på att få in en stark aktör inom allmännyttan i projektet som kommer att tillföra positiva värden i framväxandet av stadsdelen, säger Erik Selin, VD på Balder.

Du kan läsa pressmeddelandet i sin helhet HÄR.