2024-02-07

Serneke & Balder gör ytterligare affärer i Karlastaden

Serneke och Balder har, genom gemensamt ägda Karlatornet AB, genomfört en försäljning av Karlatornets hotellbyggnad till Balder för ett underliggande fastighetsvärde om cirka 660 miljoner kronor. Balder nyttjar i och med transaktionen sin optionsrätt. Hotellets yta är ca 17 000 kvadratmeter och omfattar ca 300 rum på totalt 15 våningar.

Hyresgästen, Strawberry, öppnar under sommaren 2024 ett Clarionhotell i byggnaden.

Karlatornet AB har även beslutat att inleda en mäklarledd försäljningsprocess av kontorsbyggnaden vid Karlatornet. Under försäljningsprocessen har Balder tagit över ägandet av kontoret. Vid en utebliven försäljning innebär överenskommelsen att Balder nyttjar sin optionsrätt och förblir ägare av kontorsbyggnaden.

– Jag är glad att kunna konstatera att vi hela tiden rör oss framåt i projektet enligt vår plan och realiserar tillgångar när det är möjligt och lämpligt. Lika glad är jag över det faktum att vi under detta år kommer att gå i mål med ett fantastiskt och unikt projekt, kommenterar Ola Serneke, VD på Serneke Invest.