2023-03-29

Karla Garage – Karlastadens egna parkeringsoperatör

Karla Garage är Karlastadens egen garageoperatör. Under Karlastadens samtliga kvarter huserar garaget som, när det är helt färdigställt, kommer innefatta 767 parkeringsplatser för bilar, och hela 4 400 cykelparkeringar. Garaget färdigställs etappvis och kommer stå helt färdigt ca 2030. Första etappen öppnar i april 2023.

Karla Garage möjliggör en trygg och säker garageyta för de mobilitetsval besökare har. Karla Garage mål är att erbjuda just parkerings- och mobilitetslösningar som påskyndar omställningen till fossilfritt. Därför satsar de på elladdning på parkeringsplatser, stora ytor för cykelparkering samt lådcyklar och enkla system.

Garaget öppnar i etapper och kommer att ha 3 ingångar när det är klart. En vid Kvarter Capella, en vid Cassiopeja och en vid Karlatornet.

Under byggnationstiden kommer garaget att ha tillfälliga markparkeringar i och omkring Karlastaden för att säkerställa att efterfrågan på parkeringar tillgodoses tills dessa att parkeringsgaraget är färdigt.

Du kan läsa mer om garaget på deras egna hemsida här